kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Camera's

Geen onnodige inzet geweldsmiddelen en camera’s

Als het gaat om de inzet van geweldsmiddelen, zoeken we in Zwolle altijd naar inzet van het minst ingrijpende, doch meest effectieve middel en lopen we niet voorop als het gaat om pilots. We zijn zuinig op onze vrijheden en offeren ze niet doelloos op voor schijnveiligheid.

Niet alleen de inzet van camera’s ten behoeve van veiligheid moet zorgvuldig en beargumenteerd gebeuren, ook particuliere camera’s die gericht zijn op de openbare ruimte verdienen aandacht. Wanneer iedere inwoner in principe zijn eigen camera op kan hangen, hoe openbaar is de openbare ruimte dan nog? Het gebruik van de openbare ruimte door mensen moet vrij kunnen zijn, niet ingeperkt door het gevoel permanent bekeken (of vastgelegd) te worden.