kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Cultuur

Een ondernemende cultuursector 

D66 wil cultuurmakers de ruimte geven om te ondernemen. Spontane initiatieven willen we stimuleren, regelingen versimpelen. We roepen makers op om de publieke ruimte te claimen. Hierdoor wordt Zwolle aantrekkelijker, levendiger en verrassender.

Daartegenover staat dat D66 kritisch kijkt naar de meerwaarde van gesubsidieerde instellingen. Dit beperkt zich niet tot het verdienmodel van deze organisaties, ook hun plek in de Zwolse samenleving (incl. het kunstveld) hoort hierbij. Sommige waarden zijn niet uit te drukken in harde bezoekcijfers of economisch rendement. Vaak is het zo dat culturele initiatieven die erg waardevol zijn voor de samenleving niet mogelijk zijn zonder extra ondersteuning. Om ondernemerschap te versterken willen we knellende regels wegnemen en dat de gemeente een goed opdrachtgever is die het werkveld goed kent.

De verbinding, ontmoeting en samenwerking tussen gesubsidieerde instellingen en jonge makers is waardevol. Het biedt de instellingen vernieuwingskracht en helpt jonge makers met professionalisering. D66 wil samenwerking met jonge makers in de subsidievoorwaarden van de gesubsidieerde instellingen opnemen en faciliteren. 

Kijk ook bij Kunst, Atelierruimte en Cultuureducatie.