kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Digitaal mee beslissen

Het belang van lokale democratie is groter geworden, immers de gemeente heeft veel meer verantwoordelijkheden gekregen. D66 vindt het tijd voor een experiment. Wij vinden het belangrijk dat mensen invloed hebben op hun leefomgeving en willen inwoners van Zwolle meer invloed geven op de directe besluiten die de gemeenteraad neemt. Het huidige stelsel kent tekortkomingen die door nieuwe technologie weggenomen kunnen worden. Zorgvuldige afweging van belangen blijft belangrijk, nieuwe technologie kan dat ondersteunen. Wij denken dat we de betrokkenheid van mensen kunnen vergroten door in te spelen op de behoefte aan meer directe inspraak. Het zal best lastig zijn, maar we moeten onderzoeken hoe onze democratie er in het internettijdperk uit kan zien. De onderwerpen/besluiten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen mensen zelf bepalen.