kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Digitale Veiligheid

De gemeente beheert veel gevoelige informatie van haar burgers. Door een steeds professionelere cybercriminaliteit staat de overheid voor de uitdagende taak vertrouwelijke data uit de handen van criminelen te houden. Om hierin te blijven slagen moet digitale veiligheid een hogere prioriteit hebben. Bij het beheer van systemen en processen en het uitvoeren van updates, maar ook in de hoofden en de gedragingen van medewerkers van de gemeente. 

De behoefte aan transparantie en efficiëntie is groter dan ooit. Nieuwe technologieën als blockchain en distributed -ledger-technology kunnen in deze behoeftes voorzien.

Op dit moment lopen er ongeveer 25 pilots met het gebruik van de blockchaintechnologie bij de Nederlandse Overheid. D66 Zwolle is enthousiast over deze ontwikkelingen en staat welwillend tegenover pilots binnen de gemeente Zwolle.