kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Economie

Zwolle is het kloppend hart van één van de meest concurrerende regio’s van Nederland. D66 ziet dan ook volop kansen voor ondernemerschap en de economie. Deze kansen zorgen voor banen. Daarnaast is er een urgente noodzaak dat Zwolle proactief inspeelt op de veranderingen van deze tijd zodat iedereen mee kan blijven doen. Technologisering, de energietransitie, de behoefte aan nieuwe producten en diensten zullen onze wereld veranderen. De verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid wordt steeds belangrijker, net als de focus op nieuwe waarden zoals gezondheid, kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Om de economie sterk te houden moeten Zwolle en de regio voorsorteren op deze belangrijke veranderingen. 

Kijk ook bij circulaire economie

Investeren in de Zwolse Topwerklocaties 

We willen blijven investeren in de topwerklocaties zoals de klimaatcampus waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid verbonden zijn en we willen belemmeringen door verouderde regelgeving of te hoge lasten wegnemen. Waar de overheid investeert mag zij randvoorwaarden stellen om de circulaire economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Schone gezonde economie

Bij bedrijven valt de meeste winst te halen als het gaat om energiebesparing. Samen met hen willen we daarom grote stappen zetten. Dit leidt tot kostenvermindering en de omslag naar schone energie. Zij moeten een beroep kunnen doen op de expertise van de gemeente om een transitie/besparingsplan op te stellen en voor investeringen die daaruit voortvloeien.

Kijk ook bij Ondernemerschap.