kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Infrastructuur

Het aantal verkeersbewegingen heeft een grote bijdrage aan de CO2-uitstoot. Daarom willen wij inzetten op slim ingerichte infrastructuur (of een slimmer gebruik van bestaande), inzetten op en stimuleren van elektrisch vervoer (zowel transport, distributie als OV) en het verder uitbreiden van het (nieuwe) fietsgebruik.

De infrastructuur (paden/wegen, bankjes en andere elementen) om te kunnen recreëren in de groene omgeving van Zwolle is belangrijk. Ook in de (binnen)stad is een dergelijke infrastructuur van belang. Het evenwicht tussen commerciële en publieke belangen raakt soms uit balans. Zo is heeft de Nieuwe Markt voor groot deel een publieke functie. Maar inmiddels kun je die vaak bijna niet meer benutten door de terrassen. Hier, en ook op andere plekken zoals op de Grote Markt belemmert het commerciële belang enerzijds de vrijheid om publieke ruimte te benutten en anderzijds is het ook voor de verkeerssituatie lastig. Omdat we een bruisende, diverse stad willen die een ontmoetingsplek is voor iedereen weegt D66 het publieke belang zwaar en zoeken wij een goede balans tussen vrije openbare ruimte en commercieel gebruik.