kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Initiatiefrijk Zwolle

Initiatiefrijk Zwolle geeft ideeën de kans! 

Dankzij D66 is in Zwolle sinds 2014 het programma Initiatiefrijk Zwolle gestart. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is om je plannen waar te maken, om bij te dragen aan jouw leefomgeving. En we vinden dat de gemeente de creatieve en vindingrijke kracht van Zwolle moet benutten. 

Iedereen met ideeën voor Zwolle, die bijdragen aan de ambities van de stad, kan het initiatief nemen dit idee waar te maken. De gemeente geeft ruimte en helpt bij de realisatie. Binnen het Stadsontwikkelfonds is financiële ruimte voor initiatieven. Initiatiefnemers moeten voor democratisch draagvlak voor hun initiatief zorgen en belangen afwegen (afhankelijk van het initiatief op wijk of stadniveau). 

Om Zwollenaren te stimuleren en te ondersteunen bij hun initiatieven is een digitaal platform ingericht. Daarnaast richten we ons op onze eigen gemeentelijke organisatie door te investeren in houding en gedrag van ambtenaren. Zodat initiatiefrijk werken het gewone werken wordt. Ook kijken we kritisch naar onze procedures, processen en regels. Obstakels willen we wegnemen door te versoepelen of een andere weg te zoeken zodat we het initiatief wél kunnen realiseren. D66 wil sowieso kijken naar de toegevoegde waarde van regels en regelingen. Deze worden beoordeeld op naleefbaarheid/controleerbaarheid en de verhouding tussen kosten en opbrengsten. 

Ook mensen die geen initiatief nemen zou de overheid “mee moeten nemen” als het gaat om invloed op je leefomgeving, bijvoorbeeld door placemaking.

Kijk ook bij Omgevingswet.