kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Inkoop van zorg

Inkoopbeleid, terugdringen bureaucratie en toegankelijkheid voor zorgondernemers 

We willen dat gemeentelijk inkoopbeleid ondernemerschap aanmoedigt. Iedere aanbieder moet kunnen instappen, op ieder moment van het jaar. Daarnaast wil D66 dat aanbieders niet afhankelijk zijn van jaarlijkse financiering. Daarom staan we open om andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken. 

Een actuele zorg is de toegenomen bureaucratie. Er zijn meer dan 400 gemeenten die allemaal hun eigen informatievoorziening, inkoop en facturatie hebben. Kleine zorgaanbieders stoppen vanwege de bureaucratie. Dat is zorgelijk, het gaat ten koste van keuzevrijheid en veel kennis en ervaring gaat verloren. Wat ons betreft moeten gemeenten – en dus ook Zwolle – zo eenduidig mogelijk werken richting aanbieders en bureaucratie verminderen. Hierbij dient er specifieke aandacht te zijn voor kleine zelfstandigen; zoals de zelfstandig werkende kinderpsycholoog. 

Inkoopprotocollen moeten zo aangepast worden dat ook kleine zelfstandigen mee kunnen (blijven) doen. Inkoopvoorwaarden moeten gerelateerd zijn aan inhoud.

Kijk ook bij Zorgaanbieders.