kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Jeugdzorg

In Zwolle wonen 30.000 jongeren, waarvan zo’n tien procent op welke manier dan ook jeugdhulp nodig heeft. Kinderen in gezinnen met veel problemen zoals armoede, onmacht door lagere intelligentie, scheidingen en schulden. Maar ook kinderen die met een enkelvoudig (medisch) probleem te maken hebben zoals dyslexie of autisme. Het is een zeer diverse doelgroep. 

Er snel bij zijn door goede samenwerking 

Door problematiek al in een vroegtijdig stadium te signaleren, bijvoorbeeld op scholen, Integrale Kind Centra (IKC) en consultatiebureaus, voorkomen we latere problemen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een sterke verbinding (of zelfs huisvesting in school) tussen school, sociaal wijkteam en huisarts, zodat de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk is.

Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg worden verminderd. Zwolle geeft hier haar rol als regionale coördinator verder vorm. Ook huisarts, verloskundige en kraamhulp spelen een belangrijke rol. Elkaar weten te vinden is, van groot belang om preventief te kunnen werken. De verbinding tussen het voorliggend veld, eerste en tweedelijnszorg willen we versterken, maar ook die binnen de tweedelijnszorg. Doordat ketenpartners elkaar weten te vinden is het natuurlijker is om hulp op - en af te schalen en dit draagt bij aan kostenbeheersing. 

Niet van wal in sloot als je 18 wordt

De overgang van 18 naar 18-plus moet beter. Als een kind achttien jaar wordt, gaat bijvoorbeeld de GGZ - zorg over van gemeente naar zorgverzekeraar. Hier is flexibiliteit in de budgetten. Een gezinsbudget kan uitkomst bieden. 

Kijk ook bij Sociale Wijkteams, Kindermishandeling, Bescherming persoonsgegevens en Preventie.