kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Kindermishandeling

Voorkomen en terugdringen kindermishandeling 

D66 vindt dat de gemeente meer moet inzetten op het preventieplan kindermishandeling dat dankzij de inzet van D66 opgesteld is. Kindermishandeling kan volgens de kinderombudsman met tientallen procenten naar beneden gebracht worden en dat is nog steeds niet gelukt. D66 wil extra investeren om kindermishandeling te voorkomen volgens het preventieplan dat het huidige college op ons initiatief heeft opgesteld.

Kijk ook bij Jeugdzorg en Preventie.