kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Mantelzorg

Oog voor jonge mantelzorgers

Wij willen extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Er zijn ongeveer 120 jonge  mantelzorgers in beeld, maar het gaat waarschijnlijk om veel meer kinderen. Deze willen we door middel van vragenlijsten op alle scholen (VO en PO) in beeld krijgen, erkenning bieden (wat ontzettend belangrijk is voor het welzijn van het kind) en wanneer nodig, ontlasten. Hulpverleners moeten niet alleen naar cliënten kijken, maar ook oog hebben voor het gezinssysteem en de kinderen die daar deel van uit maken.

Kijk ook bij Jeugdzorg.