kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Monumenten

Monumenten beschermen 

Ons erfgoed is een enorm sterk punt van Zwolle. Zwolle heeft daardoor eigen karakter en beleving. D66 waakt over de kwaliteit van de stad en is voorstander van actief monumentenbeleid. Wat ons betreft mag de monumentenlijst worden uitgebreid naar jonge monumenten van tientallen jaren geleden. Een strenge bewaking van behoud monumentale waarden bij voorgestelde aanpassingen van deze monumenten is geboden om het historische karakter van de stad langdurig te borgen. 

De kwaliteit van nieuwe bouwwerken moet zo hoog zijn dat we de monumenten van de toekomst bouwen. Om monumenten te onderhouden en te bewaren kunnen zij hedendaagse functies krijgen. Ook monumenten moeten, met goede zorgvuldige aanpassingen, met hun tijd mee kunnen gaan. Dat vraagt een actieve en kritische blik en professioneel oordeel.

Kijk ook bij Architectuur en Binnenstad.