kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Natuur- en milieueducatie

Een belangrijke pijler voor natuurbescherming is kennis en begrip. Wij vinden daarom belangrijk dat burgers en initiatiefnemers goed en tijdig geïnformeerd worden, zodat verrassingen uitblijven en (onbedoelde) schade voorkomen kan worden. De gemeente heeft daarom een faciliterende en informerende rol richting burgers over natuur, soorten, beheer, verspreiding en ondersteuning. Dit wordt wat ons betreft ook opgenomen in een natuurvisie.

Vanzelfsprekend werken we in de uitvoering en ontwikkeling van het natuurbeleid in de stad zo veel mogelijk samen met de verschillende (Zwolse) organisaties, waaronder Natuur en Milieu Overijssel (NMO). 

Natuur- en milieueducatie speelt een belangrijke rol. Door kinderen de waarde en kwetsbaarheid van natuur en milieu meegeven, in de natuur en niet alleen in het klaslokaal, draagt op lange termijn bij aan natuur-, milieu- en klimaatwinst.

Kijk ook bij Natuur en Klimaat en groen.