kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Ontmoeting

De infrastructuur (paden/wegen, bankjes en andere elementen) om te kunnen recreëren in de groene omgeving van Zwolle is belangrijk. Ook in de (binnen)stad is een dergelijke infrastructuur van belang. Het evenwicht tussen commerciële en publieke belangen raakt soms uit balans. Zo is heeft de Nieuwe Markt voor groot deel een publieke functie. Maar inmiddels kun je die vaak bijna niet meer benutten door de terrassen. Hier, en ook op andere plekken zoals op de Grote Markt belemmert het commerciële belang enerzijds de vrijheid om publieke ruimte te benutten en anderzijds is het ook voor de verkeerssituatie lastig. Omdat we een bruisende, diverse stad willen die een ontmoetingsplek is voor iedereen weegt D66 het publieke belang zwaar en zoeken wij een goede balans tussen vrije openbare ruimte en commercieel gebruik. 

Kijk ook bij Ruimte en Binnenstad.