kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer over grenzen heenĀ 

Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. D66 wil het gebruik van openbaar vervoer stimuleren door meer kwaliteit en optimale aansluitingen. Goed openbaar vervoer is meer dan een verzameling lijnen, het is een systeem dat - veel meer dan nu, in samenhang moet worden bekeken. Het treinverkeer in de Spoorzone moet vloeiend aansluiten op andere vormen van transport, studenten moeten veilig en snel naar school kunnen. Er moeten voldoende fietsenstallingen bij stations zijn en we zien kansen voor transferia in de rand van de binnenstad en in Stadshagen. We willen graag dat Zwolle onderdeel wordt van een grensoverschrijdende treinverbinding met Duitsland. Het gebruiksgemak van het openbaar vervoer moet omhoog, want pas dan kunnen trein, fiets en nieuwe vormen van vervoer zorgen voor een aantrekkelijk, snel en eenvoudig alternatief voor de auto.

Kijk ook bij Fietsen en Bereikbaarheid.