kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Passend onderwijs

Het kind staat voor D66 centraal, inclusief zijn of haar bevliegingen, nukken en persoonlijke gebruiksaanwijzing. Systemen en organisatievormen mogen hun ontwikkeling niet belemmeren. In het belang van de ontwikkeling van het kind willen we meer inzetten op een goede overgang tussen alle schoolniveaus, te beginnen met de overgang van voorschoolse educatie naar basisonderwijs. 

Ruimte voor de leerkracht 

We willen meer aandacht voor de werkdruk en de handen in de klas van het basisonderwijs, zodat leerkrachten structureel passende aandacht kunnen besteden aan kinderen. Verwijzing naar het speciaal onderwijs kan dan vaker worden voorkomen. De gemeente moet hiervoor maatregelen treffen in samenspraak met de onderwijsinstellingen. Er moet gezocht blijven worden naar extra oplossingen die het onderwijs kunnen versterken. Als er toch een verwijzing nodig is naar een het speciaal of ander passend onderwijs dan mogen vervoersproblemen geen beperking zijn.

D66 wil middelen inzetten voor een conciërge op elke school zodat er meer tijd vrijkomt voor leerkrachten om echt aan het onderwijs te besteden.

Kijk ook bij Onderwijs en Jeugdzorg.