kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Persoonsgebonden budget

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een manier om zelf de regie te kunnen voeren. 

D66 vindt dat een PGB alleen bedoeld is voor mensen die dat ook zelfstandig - zonder hulp van intermediairs – kunnen. Als mensen een PGB willen in plaats van Zorg in Natura dan moet dat mogelijk zijn via het ‘ja, tenzij’ principe. Aanbieders die met een PGB ingehuurd worden, moeten aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. Een gezinsbudget kan een goede manier zijn om gezinnen die met meerdere regelingen en veel bureaucratie te maken hebben te ondersteunen.

Kijk ook bij Sociale Wijkteams en Toegang tot zorg.