kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Privacy

Privacy gewaarborgd 

De gemeente moet zorgvuldig omgaan met de (geleende) gegevens van haar inwoners. Bij nieuw beleid zorgt zij altijd voor een privacy impact assessment. Deze werkwijze moet binnen het ambtelijk apparaat vanzelfsprekend zijn. Bij de implementatie van nieuwe of aangepaste processen en systemen is privacy een van de voorwaarden in het ontwerp (privacy by design). 

De gemeente maakt het mogelijk betaald te parkeren zonder kenteken in te hoeven voeren en registreert geen kentekens in de door haar geëxploiteerde parkeergarages. Zorgvuldige omgang met privégegevens willen we garanderen met een aparte portefeuille in het college. 

Privacy versus Smart City

We bewaken persoonlijke gegevens met het verplichte privacy impact assessment en met het genoemde privacy by design. Daarnaast moet bij persoonsgegevens ook een ‘ethisch impact assessments’ worden uitgevoerd. Hiermee worden schadelijke maatschappelijke effecten door profileren voorkomen en gaan we vroegtijdig datadiscriminatie tegen. De gemeente moet altijd uitleg kunnen geven over de keuzes die tot stand zijn gekomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. 

Open data beschikbaar

Open Data zorgt voor een transparante, controleerbare overheid. Persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie zijn vanzelfsprekend uitgezonderd. Waar mogelijk moet data real time en zonder tussenkomst beschikbaar zijn (open by design). 

Kijk ook bij Camera's, Wifi tracking en Persoonsgegevens.