kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Publieke ruimteā€‹

In de publieke ruimte komen mensen elkaar tegen, het maakt de stad levendig of juist rustgevend en relaxed. Het geeft de stad haar sfeer. De gebouwen, het groen, het water, de straten, alles heeft invloed op de mensen in de stad. Wij vinden dat de ze dus van hoge kwaliteit moet zijn en dat iedereen daar verantwoordelijk voor is: de gemeente, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, inwoners, corporaties en clubs. Door mensen vanaf het begin van ruimtelijke opgaven te betrekken, zorg je hiervoor en maak je de stad echt van iedereen!

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet standaard worden opgenomen in elk ruimtelijk ontwerpvraagstuk.

Kijk ook bij Architectuur, Sport en Kunst in de openbare ruimte.