kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Racisme

Racisme en discriminatie zijn onacceptabel 

Racisme en discriminatie zijn in Zwolle onacceptabel. Iedereen in Zwolle is gelijkwaardig. Ongeacht je etnische afkomst, religie, beperking, gender, seksuele voorkeur, leeftijd of opleiding. We willen in Zwolle een Antidiscriminatie Agenda opstellen. Het is belangrijk dat de gemeente in de uitvoering van deze agenda samenwerkt met partners uit de samenleving.

Veel mensen voelen zich gediscrimineerd. Tegelijk weten we dat nog lang niet alle mensen discriminatie melden. Om discriminatie beter in kaart te brengen, moet de meldingsbereidheid van mensen omhoog. Het is belangrijk dat de gemeente, maar ook overheidsdiensten zoals de politie en de brandweer zelf het goede voorbeeld geven. 

Diversiteit binnen deze organisaties verdient meer ambitie. Een initiatief als Roze in Blauw – dat zich inzet voor LHBTI -personen binnen en buiten het politiekorps- is hier een goed voorbeeld van.

Kijk ook bij Vrijheid.