kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Ruimte

Spontane stad

Wij willen ruimte bieden aan nieuwe eigentijdse concepten, die alleen daar ontstaan waar de huren betaalbaar zijn. Er moet ook ruimte zijn voor een organische ontwikkeling- ook van de binnenstad - dus willen wij soms gewoon afwachten in plaats van maatregelen nemen. 

Sterke overgang van stad naar landschap 

Zwolle heeft een prachtige binnenstad, levendige wijken en groene omgeving. Wij willen de verbinding tussen bebouwde omgeving en het landschap zichtbaarder en voelbaarder maken. Zo kun je vanuit de binnenstad in 10 minuten naar de IJsseloevers fietsen. Dat is een absolute waarde voor bezoekers van de stad en voor bewoners. D66 wil: 

  • Het overgangsgebied tussen stad en landschap samen met agrariërs of andere ondernemers en initiatiefnemers verder versterken;
  • Een omgang met het landschap, waar landbouwgebied veelal in samenhang met natuur toegankelijk is voor bijvoorbeeld wandelaars; 
  • Waardevolle groene stadsranden behouden, natuurwaarden wegen zwaar bij de keuze om te bepalen waar uitbreiding van woningen kan. Bebouwen kan alleen onder voorwaarden zoals met een landschapsplan. 

Kijk ook bij Spoorzone, Noordereiland, Architectuur, Groen en Binnenstad.