kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Schone lucht

Schoon vervoer

Innovaties in mobiliteit gaan razendsnel, de gemeente moet daar op inspelen door bedrijven die duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen actief te benaderen met de vraag welke aanpassingen zij kan doen in haar openbare ruimte om optimale ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo moet Zwolle de derde plek in Nederland zijn waar men waterstof kan tanken. En benutten we slim-parkeren systemen ten volle. Ook betekent het onder meer veel schoner en betaalbaar openbaar busvervoer, Zwolle moet ook hierin koploper worden met proeftuinen en pilots. Ook willen we onderzoeken hoe nieuwe vormen, zoals autodelen, er voor kan zorgen dat iedereen zich makkelijk – en op een schonere manier - kan verplaatsen, ook mensen die nu geen auto kunnen betalen.

Gezonde schoolgebouwen 

Goed onderwijs kan alleen gegeven worden in gezonde prettige gebouwen. De gemeente blijft daarom samen met het onderwijs investeren in gebouwen waar het onderwijs van de toekomst goed tot zijn recht komt. Waar mogelijk stimuleert de gemeente de verduurzaming en het energiezuinig maken van onderwijsgebouwen.

Kijk ook bij Energietransitie en Duurzaamheid.