kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Schulden

Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Veel mensen weten niet dat de gemeente hierin ondersteuning kan bieden. Dat moet beter. De toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen moet groter worden.

We willen betalingsproblemen ook vaker voorkomen. Daarom willen wij meer en snellere ondersteuning bij dreigende schulden. Dit vraagt ondersteuning bij het leren vaardigheden rond budgetbeheer en hulp bij administratie door professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een goed gesprek over schulden is vaak effectiever bij het bestrijden ervan, dan streng handhaven. Als er al sprake is van (ernstige) armoede en schulden en mogelijk ook nog andere problemen spelen, is het belangrijk dat ondersteuning als eerste de acute schuldenproblematiek aanpakt. Zo wordt erger voorkomen.

Kritisch kijken naar eigen rol gemeente                                                                             
De gemeente moet ook haar eigen rol kritisch bekijken: niet afgeloste schulden worden door overheden immers vaak beantwoord met boetes en naheffingen die een verdere stapeling van schulden tot gevolg hebben. Zo worden mensen alleen maar verder in de problemen gebracht. De menselijke maat hierin moet terug, want de huidige praktijk is voor zowel de schuldenaars als de overheid contraproductief. 

Inwoners met een tijdelijk contract en zzp’ers in financiële nood verdienen dezelfde schuldhulpverlening als mensen met een vast contract.

De proef met het overnemen door de gemeente van problematische schulden van een groep gemotiveerde jongeren willen wij voortzetten en bij succes uitbreiden. Zo bieden wij hen weer een perspectief op een kansrijk leven.

Kijk ook bij Armoede.