kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Sociale wijkteams

Sociale Wijkteams geven hulp 

D66 vindt dat de wijkteams een onderdeel van de gemeente moeten blijven. Zo kan de gemeente de regierol beter uitvoeren als het gaat om kwaliteit en continuïteit van zorg. Het wijkteam is er voor mensen die meerdere problemen hebben en die daar hulp bij nodig hebben (integrale aanpak). Het wijkteam voert de keukentafelgesprekken met hen en kan zo de eerste hulpvragen zo veel mogelijk zelf opvangen. Waar nodig schakelt de generalist specialisten in van buiten het wijkteam. D66 vindt de nauwe samenwerking met partners in het sociaal domein erg belangrijk. Doordat organisaties elkaar goed kunnen vinden en naar elkaar verwijzen, worden wachtlijsten verminderd.

De expertise en professionaliteit van de mensen in het wijkteam is ontzettend belangrijk bij het geven van goede hulp, bijvoorbeeld v.w.b. jeugd GGZ.

Kijk ook bij Zorgaanbieders, Persoonsgebonden Budget, Bureaucratie, Toegang tot zorg, Jeugdzorg en Zorg.