kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Startups

Een goed klimaat voor startups en starters

Ondernemers houden de economie van Zwolle vitaal en zorgen voor banen. Innovatie vindt met name plaats binnen het MKB, wat de ruimte moet krijgen om te groeien. D66 wil nieuwe oplossingen blijven zoeken om ook fysieke ruimte te kunnen (blijven) bieden aan startups. We willen kijken naar (gedeelde) ruimtes voor startups - bijvoorbeeld op basis van time sharing - en hierin bemiddeling en ondersteuning bieden. Ook voor scaleups (start-ups die aan het doorgroeien zijn) willen we voldoende huisvesting bieden en een gezamenlijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. 

Omdat goedkope bedrijfsruimte met publiek geld betaald wordt, mag daar ook iets tegenover staan, bijvoorbeeld het delen van kennis, het aannemen van mensen met een beperking of bijdragen aan de promotie van Zwolle.