kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
a

Armoede

Voor mensen die van een minimum moeten rondkomen, heeft Zwolle een ruimhartig armoedebeleid. Er zijn vele oorzaken waardoor mensen in armoede terechtkomen en ook veel mensen die werken en een groep ondernemers heeft moeite om rond te komen. Maar werk is toch nog altijd het beste middel tegen armoede. Wij vinden dat werk moet lonen en willen de armoedeval tegengegaan.

D66 vindt dat de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen moet worden verhoogd. Dit is nodig om de armoedeval te bestrijden. Binnen deze inkomensgrenzen dient te gelden: hoe hoger iemands inkomen is, des te lager de armoedevoorziening. Zo sluit het armoedebeleid zoveel mogelijk aan bij de behoefte, zonder dat er een inkomensgrens ontstaat waarboven mensen opeens in een gat vallen. 

 
Extra aandacht voor kinderen in armoede

In veel gevallen zijn armoede, schuldenproblematiek en een gebrek aan zelfredzaamheid met elkaar verbonden. Met daarnaast nog andere psychische, sociale – en gezondheidsproblemen en onvoldoende sociaal netwerk om tegenvallers op te vangen. Schulden staan de aanpak van andere problemen (werk vinden, gezond worden, participeren) in de weg. Armoede en schuldenproblematiek willen we daarom integraal aanpakken. We willen het huidig beleid gericht op het meedoen van alle kinderen voortzetten en als nodig versterken.

Effectief en gericht                                                                                    
We kiezen niet voor doelgroep gerichte inkomensondersteuning, maar voor probleemgericht maatwerk. Generieke kortingen voor bijvoorbeeld ouderen willen we ombuigen naar kortingen voor mensen met een laag inkomen. Continu onderzoek naar effectiviteit en zoeken naar nieuwe, bewezen effectieve oplossingen is nodig.

Kijk ook bij Schulden.