kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
b

Bereikbaarheid

Investeren in bereikbaarheid

Zwolle moet goed bereikbaar blijven voor forenzen uit omliggende kernen. Daarbij is een sterk openbaar vervoer netwerk cruciaal. Het stationsgebied is voor veel bezoekers de eerste kennismaking met de stad. D66 wil dat de Spoorzone een goede afspiegeling wordt van alles wat Zwolle te bieden heeft. Ook zien we er op toe dat de aanstaande provinciale bezuinigingen op het streekvervoer geen belemmering vormen voor de dagelijkse pendelstromen naar Zwolle. Station Stadshagen krijgt wat D66 betreft een belangrijke rol als overstappunt voor forenzen met daarbij behorende voorzieningen 

Voorop lopen als het gaat om bereikbaarheid

N wegen die de bereikbaarheid van stad en regio vergroten moeten worden geoptimaliseerd (N35, N36, N50, N340) door Rijk en provincies. Een hoog voorzieningenniveau houdt de stad aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven, flexibiliteit vanuit de gemeente geeft ruimte voor pilots en proeftuinen. Belangrijk onder andere voor de logistieke sector, een grote speler in de regio. Op Hessenpoort en bedrijventerrein H20 zien we mogelijkheden voor goederenoverslag.

Schoon vervoer

Innovaties in mobiliteit gaan razendsnel, de gemeente moet daar op inspelen door bedrijven die duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen actief te benaderen met de vraag welke aanpassingen zij kan doen in haar openbare ruimte om optimale ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo willen we van Zwolle de derde plek in Nederland maken waar je waterstof kan tanken. En benutten we slim-parkeren systemen. Ook willen we veel schoner en betaalbaar openbaar busvervoer, Zwolle moet ook hierin koploper worden met proeftuinen en pilots. Daarnaast willen we onderzoeken hoe nieuwe vormen, zoals autodelen, er voor kunnen zorgen dat iedereen zich makkelijk – en op een schonere manier - kan verplaatsen, ook mensen die nu geen auto kunnen betalen.

Kijk ook bij Elektrische oplaadpunten, Fietsen en Mobiliteit.

f

Fietsen

Wij kiezen voor de fiets

In de stad Zwolle is de fiets het belangrijkste vervoermiddel voor Zwollenaren om op hun plaats van bestemming te komen. Ook onder bezoekers van Zwolle neemt het gebruik van de fiets toe. Het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer de stad in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66:  

  • Verbreding van smalle fietspaden zodat je veilig naast elkaar kunt fietsen en kunt inhalen; Fietspaden gescheiden van overig verkeer met name bij scholen en sportparken;
  • Stimuleren forensverkeer per fiets (afstanden tot ongeveer 10/12 kilometer).
  • De Nieuwstraat inrichten als de straat voor fietsers om op hun bestemming in de binnenstad te komen, inclusief parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor e-bikes;
  • Investeren in passende stallingen voor e-bikes en bakfietsen;
  • Bij bouwprojecten integraal en actief aandacht voor parkeernorm fietsers;
  • Genoeg fietsparkeerplekken voor verschillende soorten fietsen en die ook nog bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad door hun bijzondere ontwerp.

Scooters van het pad af

Scooters en snorfietsen moeten worden verplaatst naar de rijbaan. Zo verbeteren we de veiligheid van fietsers op het fietspad. Bestuurders van scooters en snorfietsen moeten dan wat ons betreft wel een helm op. Zwolle moet die plicht invoeren, zo gauw het Rijk daarvoor groen licht geeft.  

Groen licht voor de fiets

Wij kiezen voor de fiets en dat betekent ook dat we de fietser niet onnodig willen laten stilstaan. Wij willen daarom dat de fietser vaker groen licht krijgt bij kruispunten:  anticiperende verkeerslichten, waarbij fietsers voordeel hebben ten opzichte van auto’s als het gaat om wachttijd. Verkeerslichten verwijderen kan ook een optie zijn, zolang dit niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Zo kan iedereen beter doorfietsen en maken we het nog aantrekkelijker om de fiets te pakken.

Kijk ook bij Vervoer en Mobiliteit.

i

Infrastructuur

Het aantal verkeersbewegingen heeft een grote bijdrage aan de CO2-uitstoot. Daarom willen wij inzetten op slim ingerichte infrastructuur (of een slimmer gebruik van bestaande), inzetten op en stimuleren van elektrisch vervoer (zowel transport, distributie als OV) en het verder uitbreiden van het (nieuwe) fietsgebruik.

De infrastructuur (paden/wegen, bankjes en andere elementen) om te kunnen recreëren in de groene omgeving van Zwolle is belangrijk. Ook in de (binnen)stad is een dergelijke infrastructuur van belang. Het evenwicht tussen commerciële en publieke belangen raakt soms uit balans. Zo is heeft de Nieuwe Markt voor groot deel een publieke functie. Maar inmiddels kun je die vaak bijna niet meer benutten door de terrassen. Hier, en ook op andere plekken zoals op de Grote Markt belemmert het commerciële belang enerzijds de vrijheid om publieke ruimte te benutten en anderzijds is het ook voor de verkeerssituatie lastig. Omdat we een bruisende, diverse stad willen die een ontmoetingsplek is voor iedereen weegt D66 het publieke belang zwaar en zoeken wij een goede balans tussen vrije openbare ruimte en commercieel gebruik.