kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
d

Democratie

D66 gelooft in de representatieve democratie. Onze democratie waarbij kiezers hun volksvertegenwoordiging kiezen op basis van politieke idealen. In een democratie kun je jezelf zijn en kritisch zijn. Wij zetten ons in voor: 

• De gekozen burgemeester

• Invloed op besluitvorming

• Sterke lokale media

• Ruimte voor initiatieven    

We vinden dat mensen in de vier jaar tussen verkiezingen invloed moeten hebben, niet alleen op hun leefomgeving, maar ook op politieke besluiten. Hiervoor zijn een aantal manieren zoals het correctief referendum en de ruimte om initiatief te nemen, maar ook het simpelweg benaderen van onze fractie als er issues en ideeën spelen. 

Duidelijke informatie

D66 wil dat inwoners inzicht hebben in onderwerpen die in de gemeenteraad besproken worden en helderheid over de status (welke invloed kun je nog hebben) van stukken op de website van de gemeente. Zwollenaren moeten inzicht kunnen hebben in stemgedrag van raadsleden en partijen en vanuit het perspectief van de inwoner ingericht worden (wanneer kan je inspreken, etc.).  

Kijk ook bij Lokale media, Gekozen burgemeester, Digitaal mee beslissen, Vrijheid, Referendum en Initiatiefrijk Zwolle.

i

Initiatiefrijk Zwolle

Initiatiefrijk Zwolle geeft ideeën de kans! 

Dankzij D66 is in Zwolle sinds 2014 het programma Initiatiefrijk Zwolle gestart. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is om je plannen waar te maken, om bij te dragen aan jouw leefomgeving. En we vinden dat de gemeente de creatieve en vindingrijke kracht van Zwolle moet benutten. 

Iedereen met ideeën voor Zwolle, die bijdragen aan de ambities van de stad, kan het initiatief nemen dit idee waar te maken. De gemeente geeft ruimte en helpt bij de realisatie. Binnen het Stadsontwikkelfonds is financiële ruimte voor initiatieven. Initiatiefnemers moeten voor democratisch draagvlak voor hun initiatief zorgen en belangen afwegen (afhankelijk van het initiatief op wijk of stadniveau). 

Om Zwollenaren te stimuleren en te ondersteunen bij hun initiatieven is een digitaal platform ingericht. Daarnaast richten we ons op onze eigen gemeentelijke organisatie door te investeren in houding en gedrag van ambtenaren. Zodat initiatiefrijk werken het gewone werken wordt. Ook kijken we kritisch naar onze procedures, processen en regels. Obstakels willen we wegnemen door te versoepelen of een andere weg te zoeken zodat we het initiatief wél kunnen realiseren. D66 wil sowieso kijken naar de toegevoegde waarde van regels en regelingen. Deze worden beoordeeld op naleefbaarheid/controleerbaarheid en de verhouding tussen kosten en opbrengsten. 

Ook mensen die geen initiatief nemen zou de overheid “mee moeten nemen” als het gaat om invloed op je leefomgeving, bijvoorbeeld door placemaking.

Kijk ook bij Omgevingswet.