kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
c

Circulaire economie

De economie in Zwolle groeit. De economie van de toekomst zal echter door andere waarden dan die van nu gedreven worden: samenwerking in plaats van competitie, circulair in plaats van lineair, duurzaam en schoon. Nieuwe producten en diensten ontstaan door technologie. Als we ervoor willen zorgen dat onze economie blijft groeien en bij willen dragen aan een schone toekomstbestendige wereld, moeten we vooroplopen in de omslag naar een economie gedreven door genoemde waarden en in moeten spelen op technologisering. De urgentie is hoog.

De Zwolse ambities op het gebied van duurzaamheid volgen de landelijke doelstellingen. D66 wil echter een stap verder gaan. Door de gezamenlijkheid en kracht van de Zwolse regio te benutten, kan duurzaamheid hét speerpunt worden. D66 wil dat Zwolle het voorbeeld is voor de regio en de rest van Nederland.  

Grondstoffen: niet weggooien maar hergebruiken

Afval is tegenwoordig in eerste instantie een grondstof. Dit past bij circulair denken waarin Zwolle nog nodige stappen moet nemen. Initiatieven van inwoners en bedrijven om nog meer meerwaarde uit de stad te “delven” stimuleren we als dat nodig is.

Kijk ook bij Duurzaamheid en Afval.

d

Duurzaamheid

De Zwolse ambities op het gebied van duurzaamheid volgen de landelijke doelstellingen. D66 wil echter een stap verder gaan. Door de gezamenlijkheid en kracht van de Zwolse regio te benutten, kan duurzaamheid hét speerpunt worden. D66 wil dat Zwolle het voorbeeld is voor de regio en de rest van Nederland.  

Kijk ook bij Energietransitie, Schone Lucht, Klimaat en Circulaire economie.