kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
e

Energietransitie

Alle duurzame bronnen zijn nodig

De energietransitie heeft voor ons de hoogste prioriteit. Het is in het belang van iedereen dat we hier vaart mee maken. Op zeer korte termijn willen we overgaan op verschillende vormen van duurzame energie. Op basis van inzicht in welke vormen van duurzame opwekking er op dit moment in de gemeente Zwolle mogelijk zijn en waar dat mogelijk is, maken we keuzes. Alle vormen van schone energie zijn nodig om de ambities te bereiken: zoals windmolens op meerdere plekken. Hierbij werken we samen met de regio en Zwolle geeft daarin als regionaal grootste stad het goede voorbeeld. D66 wil naast grootschalige windmolens ook kleinschalige windenergie stimuleren, zoals kleine turbines op daken van bedrijfsgebouwen, scholen of sportaccommodaties.

Initiatiefnemers en de gemeente brengen de belangen van burgers bij elk initiatief in kaart. De gemeente probeert de betrokkenheid van burgers bij initiatieven te vergroten. De gemeente stelt, waar mogelijk, voorwaarden aan (planologische) medewerking aan  energieprojecten: dat burgers substantieel financieel kunnen participeren in projecten in hun directe omgeving en dat nadelen voor burgers wordt gecompenseerd. Energiecoöperaties met mogelijkheden tot deelname van burgers in de omgeving worden door de gemeente bevorderd.

Schone gezonde economie

Bij bedrijven valt de meeste winst te halen als het gaat om energiebesparing. Samen met hen willen we daarom grote stappen zetten. Dit leidt tot kostenvermindering en de omslag naar schone energie. Zij moeten een beroep kunnen doen op de expertise van de gemeente om een transitie/besparingsplan op te stellen en voor investeringen die daaruit voortvloeien. 

Energieneutraal bouwen

Bij zowel nieuwbouw als transformatie en renovatie, moet duurzaamheid een belangrijke voorwaarde zijn. Afhankelijk van het project moet de gemeente voorwaarden stellen op de gebieden van energie, klimaatadaptatie en materiaalgebruik. Bij nieuwbouw valt onder andere te denken aan aardgasloos bouwen. Elke nieuwe woning met een gasaansluiting, betekent minimaal 15 jaar (levensduur installatie) uitstel van vermindering fossiele brandstof.  

Kijk ook bij Elektrische oplaadpunten, Innovatie, Infrastructuur, Afval, Wijken, Bouwen, Circulaire economie, Schone lucht, Duurzaamheid, Parkeren.

w

Windmolens

Alle duurzame bronnen zijn nodig 

De energietransitie heeft voor ons de hoogste prioriteit. Het is in het belang van iedereen dat we hier vaart mee maken. Op zeer korte termijn willen we overgaan op verschillende vormen van duurzame energie. Op basis van inzicht in welke vormen van duurzame opwekking er op dit moment in de gemeente Zwolle mogelijk zijn en waar dat mogelijk is, maken we keuzes. Alle vormen van schone energie zijn nodig om de ambities te bereiken: zoals windmolens op meerdere plekken. Hierbij werken we samen met de regio en Zwolle geeft daarin als regionaal grootste stad het goede voorbeeld. D66 wil naast grootschalige windmolens ook kleinschalige windenergie stimuleren, zoals kleine turbines op daken van bedrijfsgebouwen, scholen of sportaccommodaties. 

Initiatiefnemers en de gemeente brengen de belangen van burgers bij elk initiatief in kaart. De gemeente probeert de betrokkenheid van burgers bij initiatieven te vergroten. De gemeente stelt, waar mogelijk, voorwaarden aan (planologische) medewerking aan  energieprojecten: dat burgers substantieel financieel kunnen participeren in projecten in hun directe omgeving en dat nadelen voor burgers wordt gecompenseerd. 

Energiecoöperaties met mogelijkheden tot deelname van burgers in de omgeving worden door de gemeente bevorderd.