kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
f

Flora en fauna

In Zwolle komen nog diverse zeldzame planten diersoorten voor, waarvan kievitsbloem en knoflookpad bekende voorbeelden zijn. In de stad komen echter ook nog veel andere minder bekende soorten voor, waaronder enkele soorten die voor hun overleving afhankelijk zijn van een stedelijke omgeving zoals vleermuizen en vogels als huismus en gierzwaluw. Wij vinden dat zowel zeldzame als algemene en bekenden en minder bekende flora en fauna hun plek moeten houden of krijgen in de gemeenten.

Het is daarom belangrijk dat bij plannen, projecten, inrichting, beheer en onderhoud op voorhand rekening gehouden wordt met het behoud van flora en fauna. Het doel hiervan de waarde van de stad voor plant- en diersoorten te vergroten. Daarnaast wordt het voor burgers eenvoudiger om maatregelen toe te passen en kunnen kosten worden gereduceerd. Voor de typisch Zwolse soorten moet ondersteuning komen om ze ook voor de toekomst te behouden. Concreet betekent dit dat wij het als gemeentelijke taak zien om burgers of initiatiefnemers te informeren, handvatten te bieden voor maatregelen en toe te zien op de toepassing hiervan. Ook willen wij een gemeente zijn waar helemaal geen pesticiden gebruikt meer worden en dit ook promoten.  

Kijk ook bij Natuur- en milieueducatie.

g

Groen

Openbaar groen moet je doen

Groen is belangrijk. Het zorgt voor rust, schone lucht en werkt tegen hitte en wateroverlast. Wij vinden dat (delen van) tuinen die direct grenzen aan openbaar gebied in overleg over kunnen lopen in de openbare ruimte. Een kans op meer groen (minder betegeling) en meer waterdoorlating in de ondergrond. Ook willen we meer diversiteit in de beplanting. Dat zorgt voor meer soorten insecten en draagt bij aan positieve beleving. Per wijk kijken we op maat wat er nodig is om het onderhoud te doen en wat mensen willen. Soms hebben mensen hulp nodig, soms niet. 

Kijk ook bij Parken, Natuur en bij Binnenstad.

k

Klimaat

Klimaatbestendige binnenstad 

Wat voor de hele stad geldt, gaat ook op voor de binnenstad. Het moet een fijne plek zijn en dat is een plek waar het niet bloedheet is. D66 wil de binnenstad van Zwolle meer hittebestendig maken door het meer en efficiënter toepassen van groen en water. Bomen (mits de juiste soort) zorgen voor schaduw en vormen daarmee een temperatuurbuffer maar bieden ook direct schaduw voor bewoners en bezoekers. Ingrepen die we zouden willen doen zijn een klimaatbestendige, kwalitatief hoogwaardige nieuwe bestrating in de Diezerstraat. Ook willen we meer groene daken en wanden en Park de Wezenlanden meer doortrekken naar de binnenstad. 

Weren van oude dieselauto’s in de binnenstad (zie recent voornemen van Arnhem om dieselauto’s van vóór 2004 uit de binnenstad te weren).

Kijk ook bij Biodiversiteit, Natuur- en milieueducatie en bij Grachten, Flora en Fauna en Water.

p

Parken

Kijk ook bij Groen, Natuur en Flora en Fauna.

w

Water

D66 wil de aanwezigheid van water zichtbaarder maken. Neerslagwater willen we opvangen en - waar dit nuttig is - laten infiltreren in de bodem of afvoeren naar het watersysteem. Zo wordt het ontkoppeld van het afvalwater. Retentie en afvoer kan op een speelse wijze vorm krijgen door (verlaagde) pleinen of bekkens die bij mooi en droog weer fungeren als ontmoetingsplek, maar bij hoge neerslagpieken vol kunnen lopen met water. Initiatieven voor het hergebruik van regenwater voor doorspoelen van toilet en beregenen van de tuin willen we stimuleren.

Kijk ook bij Grachten en Klimaat.