kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
c

Cultuur

Een ondernemende cultuursector 

D66 wil cultuurmakers de ruimte geven om te ondernemen. Spontane initiatieven willen we stimuleren, regelingen versimpelen. We roepen makers op om de publieke ruimte te claimen. Hierdoor wordt Zwolle aantrekkelijker, levendiger en verrassender.

Daartegenover staat dat D66 kritisch kijkt naar de meerwaarde van gesubsidieerde instellingen. Dit beperkt zich niet tot het verdienmodel van deze organisaties, ook hun plek in de Zwolse samenleving (incl. het kunstveld) hoort hierbij. Sommige waarden zijn niet uit te drukken in harde bezoekcijfers of economisch rendement. Vaak is het zo dat culturele initiatieven die erg waardevol zijn voor de samenleving niet mogelijk zijn zonder extra ondersteuning. Om ondernemerschap te versterken willen we knellende regels wegnemen en dat de gemeente een goed opdrachtgever is die het werkveld goed kent.

De verbinding, ontmoeting en samenwerking tussen gesubsidieerde instellingen en jonge makers is waardevol. Het biedt de instellingen vernieuwingskracht en helpt jonge makers met professionalisering. D66 wil samenwerking met jonge makers in de subsidievoorwaarden van de gesubsidieerde instellingen opnemen en faciliteren. 

Kijk ook bij Kunst, Atelierruimte en Cultuureducatie.

k

Kunst

Kunst en cultuur is wat ons onderscheidt en verbindt, als individu en als groep. Aan de basis van onze visie staan, naast de waarde van kunst in zichzelf, drie kernwaarden van kunst en cultuur. Kunst draagt bij aan: 

  • De ontplooiing van ieder individu;
  • Een open, democratische en pluriforme samenleving;
  • Actuele maatschappelijke thema’s, onze economie en werkgelegenheid. 

Zwolle is toe aan een ‘next level’. We groeien en zijn inmiddels toonaangevend op verschillende gebieden. Ook de Zwolse kunstsector mag een stap maken! De impact mag groter, de artistieke kwaliteit zichtbaarder en we moeten reputatie opbouwen richting landelijke fondsen. D66 wil daarom investeren in kunst en in de creatieve sector die in Zwolle door ons onderwijsaanbod zo sterk is, maar nog niet zichtbaar genoeg. We willen een diversiteit en hoogwaardig aanbod en we willen experiment. 

Een van onze uitgangspunten is ‘Denk en handel internationaal,‘ wij zien voor Zwolle dan ook een bloeiend kunstklimaat dat ook buiten de stad gezien en gewaardeerd wordt. Museum de Fundatie laat zien dat dit kan. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de gemeente uitstraalt dat kunst belangrijk is, dat zij dit met wet- en regelgeving stimuleert en letterlijk ruimte geeft. 

Kijk ook bij Grote Kerk, Cultuur, Atelierruimte, Kunst in de openbare ruimte en Festivals en Cultuureducatie.