kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
d

Digitale Veiligheid

De gemeente beheert veel gevoelige informatie van haar burgers. Door een steeds professionelere cybercriminaliteit staat de overheid voor de uitdagende taak vertrouwelijke data uit de handen van criminelen te houden. Om hierin te blijven slagen moet digitale veiligheid een hogere prioriteit hebben. Bij het beheer van systemen en processen en het uitvoeren van updates, maar ook in de hoofden en de gedragingen van medewerkers van de gemeente. 

De behoefte aan transparantie en efficiëntie is groter dan ooit. Nieuwe technologieën als blockchain en distributed -ledger-technology kunnen in deze behoeftes voorzien.

Op dit moment lopen er ongeveer 25 pilots met het gebruik van de blockchaintechnologie bij de Nederlandse Overheid. D66 Zwolle is enthousiast over deze ontwikkelingen en staat welwillend tegenover pilots binnen de gemeente Zwolle.

 

i

Innovatie

Zwolle is het kloppend hart van één van de meest concurrerende regio’s van Nederland. D66 ziet dan ook volop kansen voor ondernemerschap en de economie. Deze kansen zorgen voor banen. Daarnaast is er een urgente noodzaak dat Zwolle proactief inspeelt op de veranderingen van deze tijd zodat iedereen mee kan blijven doen. Technologisering, de energietransitie, de behoefte aan nieuwe producten en diensten zullen onze wereld veranderen. De verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid wordt steeds belangrijker, net als de focus op nieuwe waarden zoals gezondheid, kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Om de economie sterk te houden moeten Zwolle en de regio voorsorteren op deze belangrijke veranderingen.

Kijk ook bij Ondernemerschap en Werk.

t

Technologie

Technologie biedt volop kansen. Het gebruik van Big Data bijvoorbeeld, de stad als een groot informatiesysteem: smart city. Zwolle loopt daarin terecht voorop. Echter, D66 is niet alleen een partij van vooruitgang, maar ook een partij die staat voor vrijheid. Niet alles wat technisch mogelijk is, is wenselijk. Het belang dat gediend wordt moet altijd helder zijn. Wij zijn scherp op persoonlijke vrijheid en privacy en zeer waakzaam als het gaat om de impact van beleid en uitvoering op onze vrije democratische samenleving.

Kijk ook bij Innovatie, Smart City, Digitale veiligheid, Topwerklocaties en Big Data.