kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
d

Digitale Veiligheid

De gemeente beheert veel gevoelige informatie van haar burgers. Door een steeds professionelere cybercriminaliteit staat de overheid voor de uitdagende taak vertrouwelijke data uit de handen van criminelen te houden. Om hierin te blijven slagen moet digitale veiligheid een hogere prioriteit hebben. Bij het beheer van systemen en processen en het uitvoeren van updates, maar ook in de hoofden en de gedragingen van medewerkers van de gemeente. 

De behoefte aan transparantie en efficiëntie is groter dan ooit. Nieuwe technologieën als blockchain en distributed -ledger-technology kunnen in deze behoeftes voorzien.

Op dit moment lopen er ongeveer 25 pilots met het gebruik van de blockchaintechnologie bij de Nederlandse Overheid. D66 Zwolle is enthousiast over deze ontwikkelingen en staat welwillend tegenover pilots binnen de gemeente Zwolle.

 

v

Veiligheid

Een veilige stad

In Zwolle werken we samen aan een veilige toekomst. Zo daalt het aantal burgers dat te maken krijgt met vandalisme en geweldsdelicten sinds 2002. Tegelijkertijd voelen mensen zich niet altijd veiliger. Wij waarderen inwoners die hun eigen veiligheid willen verbeteren. Veel problemen moeten echter gewoon door gemeente en de politie worden aangepakt. Het Buurt-voor-Buurt onderzoek is een goed middel om problemen te signaleren en aan te pakken (soms met pop-up politiebureaus). Ook door effectief gebruik van de juiste verlichting in de openbare ruimte neemt het veiligheidsgevoel van mensen toe. Wij vinden dat de gemeente meer moet investeren in goede verlichting, zonder onnodig energie te verspillen.

We zien in Zwolle dat de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt zich verder ontwikkelt door de opkomst van bijvoorbeeld ‘buurt-WhatsApps’. Dit versterkt de sociale betrokkenheid veel meer dan defensieve middelen als camera's. Het geeft de inwoners van Zwolle zeggenschap over hun eigen wijk en dat geeft zekerheid en vertrouwen in een veilige leefomgeving. 

Kijk ook bij Politie, Privacy, Digitale veiligheid en Camera’s.