kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
a

AA-landen

AA landen is een prachtige groene wijk met betrokken mensen. D66 wil inwoners bij alle plannen betrekken, niet als klankbordgroep, maar als echte meedenkers. Wat is de beste oplossing voor de buurt of de wijk? We willen voorzieningen bereikbaar houden en goed openbaar vervoer. Kwaliteit van gebouwen en de groenstructuur is belangrijk. Omdat we de kwaliteit van de wijk en een fijn leefgebied willen bewaken, en er weinig (economische) noodzaak is willen we geen verstorende en onnodige attentiemasten of reclamemasten langs de A28.

Kijk ook bij Wijken.

Assendorp

Assendorp is misschien wel de levendigste wijk van Zwolle. Divers en sfeervol.
Bereikbaarheid – voor ambulance en brandweer – vormt een uitdaging. Een gezellige, veilige en leuke Assendorperstraat met voldoende parkeerplekken voor fietsers is belangrijk. Samen met de bewoners willen we deze leuke wijk nog aantrekkelijker maken met veel groen, duurzame energie en elkaar!

Kijk ook bij Wijken.

b

Berkum

Kijk bij Wijken.

d

Dieze

Kijk bij Wijken.

w

Wijken

Klimaat, grondstoffen, energie, digitalisering en automatisering zijn allemaal thema's die grote impact hebben op mensen, steden en structuren. D66 is een toekomstgerichte partij en we pakken de kansen en problemen met alle beschikbare handen en denkkracht op.

Dat willen we ook doen met een wijkgerichte aanpak. In de diversiteit van de wijken ligt de kracht én de beperking. De samenhang en organisatiekracht is in Assendorp anders dan in Holtenbroek en weer anders in Berkum. De volgende thema's willen we in een actieprogramma per wijk onderbrengen op basis van inzicht dat we per wijk en buurt hebben: 

  • Kansengelijkheid. Laaggeletterdheid aanpakken en meer mensen aan het werk. Als meer werk gecreëerd kan worden in de wijken bij de strategische investeringen, dan willen we dat mogelijk maken. Bijvoorbeeld bij grondstoffen, energietransitie en wijkbeheer;
  • Klimaataanpassingen, meer groen en slimme wateroplossingen tegen droogte. Hitte en wateroverlast in de Zwolse wijken; 
  • Alternatieve energie, meer zonnepanelen en gebruik windmolens. Slimme toepassingen voor opslag, delen en gebruiken van energie;
  • Verbindingen: snel internet is cruciaal en Zwolle blijft daarin achter. Glasvezel is nodig tot aan de voordeur van woningen, bedrijven en instellingen (scholen!). 

De aanpak verschilt per wijk en de partners ook. Soms hebben inwoners hulp nodig bij het organiseren. De gemeente Zwolle moet dan de kracht zijn die het mogelijk maakt. De gemeente stelt minimale eisen en schrijft geen organisatievorm of procedure voor. De gemeente mag wel eisen stellen aan het resultaat als ze financieel risico loopt.

Kijk ook bij Berkum, Assendorp, Stadshagen, Binnenstad, AA landen, Holtenbroek, Dieze, Zwolle Zuid, Wipstrik en Speeltuinen.