kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Topwerklocaties

Investeren in de Zwolse Topwerklocaties

We willen blijven investeren in de topwerklocaties zoals de klimaatcampus waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid verbonden zijn en we willen belemmeringen door verouderde regelgeving of te hoge lasten wegnemen. Waar de overheid investeert mag zij randvoorwaarden stellen om de circulaire economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Kijk ook bij Technologie en Werk.