kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Water

D66 wil de aanwezigheid van water zichtbaarder maken. Neerslagwater willen we opvangen en - waar dit nuttig is - laten infiltreren in de bodem of afvoeren naar het watersysteem. Zo wordt het ontkoppeld van het afvalwater. Retentie en afvoer kan op een speelse wijze vorm krijgen door (verlaagde) pleinen of bekkens die bij mooi en droog weer fungeren als ontmoetingsplek, maar bij hoge neerslagpieken vol kunnen lopen met water. Initiatieven voor het hergebruik van regenwater voor doorspoelen van toilet en beregenen van de tuin willen we stimuleren.

Kijk ook bij Grachten en Klimaat.