kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Zwolle Zuid

Zwolle Zuid is nog steeds de grootste wijk van Zwolle. Er wonen veel verschillende mensen, de wijk is divers en groen. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen die per buurt ook verschillen. D66 vindt het belangrijk dat er samen met bewoners gezocht wordt naar oplossingen. Hoe houden we het leefklimaat van bijvoorbeeld Gerenbroek en Geren goed? Of, hoe zorgen we ervoor dat Zwolle Zuid energieneutraal wordt en klaar voor de toekomst?  Problemen staan nooit op zichzelf, ook het drugsgebruik van jongeren niet. Samen met hen willen we kijken hoe dit komt en hoe we dit probleem kleiner kunnen maken.  

Schone energie

De energietransitie is urgent. Zwolle als grote gemeente loopt daarin wat D66 betreft voorop. Daar hebben we ook windmolens bij nodig. Gezien de geschiedenis zou Harculo daar een passende plek voor kunnen zijn. Altijd zorgvuldig in overleg met bewoners en samen kijken hoe mensen kunnen delen in opbrengsten. Wij zien kansen voor de voormalige elektriciteitscentrale Harculo in verbinding met natuur, water, schone energie en recreatie. Van IJssel tot de oostkant van Zwolle Zuid zou een prachtige verbinding mogen ontstaan waar mensen kunnen fietsen, wandelen en varen wat D66 betreft.

Goed vervoer 

De wijk moet goed bereikbaar zijn, zeker met Openbaar Vervoer en fiets. Wij willen samen met mensen kijken welke oplossingen er zijn als blijkt dat OV onrendabel wordt doordat er te weinig mensen gebruik van maken, maar er zeker wel een behoefte is. Je kunt dan denken aan autodeelsystemen of kleinere bussen.